Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


16. An Nahl
[Daftar Surat]

An Nahl 1

16. 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah [818] maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. [818] Ketetapan Allah di sini ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang-orang musyrikin.

An Nahl 2

16. 2. Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku".

An Nahl 3

16. 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak [819]. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. [819] Lihat ayat 5 surat (10) Yunus.

An Nahl 4

16. 4. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.

An Nahl 5

16. 5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»