Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


26. Asy Syu'araa
[Daftar Surat]

Asy Syu'araa 1

26. 1. Thaa Siim Miim (1074) [1074]. Lihat not 10.

Asy Syu'araa 2

26. 2. Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.

Asy Syu'araa 3

26. 3. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka (1075) tidak beriman. [1075]. Maksudnya: penduduk Mekah

Asy Syu'araa 4

26. 4. Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Asy Syu'araa 5

26. 5. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru (1076) dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. [1076]. Maksudnya: Ayat-ayat Al Qur'an yang baru diturunkan.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»