Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


Yunus 6

10. 6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang- orang yang bertakwa.

Yunus 7

10. 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,

Yunus 8

10. 8. mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

Yunus 9

10. 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya [670], di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh keni'matan. [670] Maksudnya: diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang menyampaikan surga.

Yunus 10

10. 10. Do'a [671] mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma" [672], dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam" [673]. Dan penutup do'a mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin [674]. [671] Maksudnya: puja dan puji mereka kepada Allah. [672] Artinya: Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami. [673] Artinya: sejahtera dari segala bencana [674] Artinya: segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»