Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


Yusuf 1

12. 1. Alif, laam, raa [741]. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah). [741]. Lihat not no. 10.

Yusuf 2

12. 2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Yusuf 3

12. 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.

Yusuf 4

12. 4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku [742], sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." [742]. Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.

Yusuf 5

12. 5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»