Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


29. Al 'Ankabuut
[Daftar Surat]

Al 'Ankabuut 41

29. 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.

Al 'Ankabuut 42

29. 42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al 'Ankabuut 43

29. 43. Dan perumpamaan=perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

Al 'Ankabuut 44

29. 44. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak [1154]. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mu'min. [1154] lihat not. 669.

Al 'Ankabuut 45

29. 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»