Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


3. Ali Imran
[Daftar Surat]

Ali Imran 1

3. 1. Alif laam miim.

Ali Imran 2

3. 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya [181]. [181] Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.

Ali Imran 3

3. 3. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,

Ali Imran 4

3. 4. sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan [182]. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). [182] Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah.

Ali Imran 5

3. 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»