Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


32. As Sajdah
[Daftar Surat]

As Sajdah 1

32. 1. Alif Laam Miim

As Sajdah 2

32. 2. Turunnya Al-Quraan yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.

As Sajdah 3

32. 3. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya." Sebenarnya Al-Quraan itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

As Sajdah 4

32. 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy [1189]. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at [1190]. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? [1189] Lihat footnote [548] [1190] Lihat arti syafa'at pada footnote [46]

As Sajdah 5

32. 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu [1191] [1191] Maksud "urusan itu naik kepadaNya" ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagunganNya.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»