Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


32. As Sajdah
[Daftar Surat]

As Sajdah 6

32. 6. Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

As Sajdah 7

32. 7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

As Sajdah 8

32. 8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.

As Sajdah 9

32. 9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

As Sajdah 10

32. 10. Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru [1192]?" Bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya. [1192] Maksudnya dihidupkan kembali untuk menerima balasan Tuhan pada hari kiamat

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»