Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


32. As Sajdah
[Daftar Surat]

As Sajdah 16

32. 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya [1194] dan mereka selalu berdo'a kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan. [1194] Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan shalat malam.

As Sajdah 17

32. 17. Tak seorangpun mengetahui berbagai ni'mat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.

As Sajdah 18

32. 18. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.

As Sajdah 19

32. 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.

As Sajdah 20

32. 20. Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»