Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


Saba' 26

34. 26. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".

Saba' 27

34. 27. Katakanlah: "Perlihatkanlah kepadaku sembah-sembahan yang kamu hu- bungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu-Nya, sekali-kali tidak mungkin! Sebenarnya Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak- sana.

Saba' 28

34. 28. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruh- nya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Saba' 29

34. 29. Dan mereka berkata: "Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu ada- lah orang-orang yang benar?".

Saba' 30

34. 30. Katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaatpun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan ".

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»