Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


Saba' 41

34. 41. Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci Engkau. Engkaulah pelin- dung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin1243); ke- banyakan mereka beriman kepada jin itu". 1243).Yang dimaksud "jin" di sini ialah jin yang durhaka ialah syaitan.

Saba' 42

34. 42. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan kepada sebahagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu ".

Saba' 43

34. 43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, me- reka berkata: "Orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu", dan mereka berkata: "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja". Dan orang-orang kafir berkata terhadap ke- benaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata".

Saba' 44

34. 44. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang me- reka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun.

Saba' 45

34. 45. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang- orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa 1244) yang telah Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu lalu me- reka mendustakan rasul-rasul-Ku. Maka alangkah hebatnya akibat ke- murkaan-Ku. 1244).Maksud dari "sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka" ialah pemberian Tuhan tentang kepandaian ilmu pengetahuan, umur panjang, kekuatan jasmani, kekayaan harta benda dan sebagai- nya.

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»