Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


36. Yaa Siin
[Daftar Surat]

Yaa Siin 21

36. 21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Yaa Siin 22

36. 22. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

Yaa Siin 23

36. 23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

Yaa Siin 24

36. 24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Yaa Siin 25

36. 25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»