Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


37. Ash-Shaaffat
[Daftar Surat]

Ash-Shaaffat 11

37. 11. Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa [1274] yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. [1274] Maksudnya: malaikat, langit, bumi dan lain-lain.

Ash-Shaaffat 12

37. 12. Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.

Ash-Shaaffat 13

37. 13. Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.

Ash-Shaaffat 14

37. 14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.

Ash-Shaaffat 15

37. 15. Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»