Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


37. Ash-Shaaffat
[Daftar Surat]

Ash-Shaaffat 21

37. 21. Inilah hari keputusan[1275] yang kamu selalu mendustakannya[1276]. [1275] Hari keputusan maksudnya ialah hari Allah s.w.t. memberi keputusan dan pembalasan kepada hamba-Nya. [1276] Ayat 20 adalah percakapan yang terjadi antara sesama orang- orang kafir.

Ash-Shaaffat 22

37. 22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,

Ash-Shaaffat 23

37. 23. selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Ash-Shaaffat 24

37. 24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:

Ash-Shaaffat 25

37. 25. "Kenapa kamu tidak tolong menolong ?"

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»