Alquran Onlinequran

Lihat Surat Nomor ayat


37. Ash-Shaaffat
[Daftar Surat]

Ash-Shaaffat 26

37. 26. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.

Ash-Shaaffat 27

37. 27. Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.

Ash-Shaaffat 28

37. 28. Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan[1277]. [1277] Maksudnya: Para pemimpin itu mendatangi pengikut-pengikutnya dengan membawa tipu muslihat yang mengikat hati.

Ash-Shaaffat 29

37. 29. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".

Ash-Shaaffat 30

37. 30. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»